สารบัญ:

อะไรคือผลกระทบของการอพยพของเป่าโถว?
อะไรคือผลกระทบของการอพยพของเป่าโถว?

วีดีโอ: อะไรคือผลกระทบของการอพยพของเป่าโถว?

วีดีโอ: อะไรคือผลกระทบของการอพยพของเป่าโถว?
วีดีโอ: ลูกคือที่สุดจริงๆ ของหัวใจคนเป็นแม่!! - HIGHLIGHT [พุธทอล์คพุธโทร] 20 มี.ค. 62 2023, มิถุนายน
Anonim

ผลที่ตามมาของการย้ายถิ่นของเป่าตูอาจสรุปได้ดังนี้:

  • การแพร่กระจายของ บันตู และ บันตู- ภาษาที่เกี่ยวข้อง
  • การแพร่กระจายของเทคโนโลยีการถลุงเหล็กและการตีเหล็ก
  • การแพร่กระจายของเทคนิคเครื่องปั้นดินเผา
  • การแพร่กระจายของเครื่องมือและเทคนิคการเกษตร

ต่อจากนั้น อาจมีคนถามอีกว่า ผลกระทบของการอพยพของเป่าโถวมีอะไรบ้าง?

ในแอฟริกากลาง การแพร่กระจายของ บันตู-คนพูดได้ เอฟเฟกต์ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การแนะนำพืชผลและเทคนิคการทำการเกษตรแบบใหม่ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ธรรมชาติ การเลี้ยงโคยังเป็นการพลัดถิ่นของสัตว์ป่าอีกด้วย การเกษตรปรับปรุงความสามารถของ บันตู- ลำโพงให้ทำซ้ำและขยายได้เร็วขึ้น

อาจมีคนถามว่า อะไรเป็นสาเหตุและผลกระทบของการย้ายถิ่น? มีปัจจัยบางประการที่ สาเหตุ คนที่จะ โยกย้าย จากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง NS สาเหตุ รวมถึงด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ NS เอฟเฟกต์ ยังแตกต่างกันไปสำหรับทั้งประเทศที่ส่งและโฮสต์ ประการแรก มนุษย์ การโยกย้าย เกิดจากปัจจัยทางสังคม เช่น การเหยียดเชื้อชาติ การกีดกันทางเพศ และศาสนา

นอกจากนี้ ผลกระทบของการย้ายถิ่นคืออะไร?

การโยกย้าย ของแรงงานที่มีทักษะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นของภูมิภาค เด็กได้รับโอกาสที่ดีขึ้นในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ความหนาแน่นของประชากรลดลงและอัตราการเกิดลดลง

เหตุใดการอพยพของชาวเป่าตูจึงมีความสำคัญ

ดังนั้น การย้ายถิ่นของเป่าโถ คือ สำคัญ เพราะพวกเขานำความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่มาสู่อนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารา เช่นเดียวกับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผ่านรัฐที่มีการจัดระเบียบและสังคมที่ตั้งถิ่นฐานมากขึ้น

ยอดนิยมตามหัวข้อ