คนเก่งเลขเรียกว่าอะไร?
คนเก่งเลขเรียกว่าอะไร?

วีดีโอ: คนเก่งเลขเรียกว่าอะไร?

วีดีโอ: คนเก่งเลขเรียกว่าอะไร?
วีดีโอ: เข้าใจน้อง Podcast EP8 : How to เก่งเลข : By พี่ปั้น SmartMathPro 2023, มิถุนายน
Anonim

ปรัชญาคือ บางคน ผู้รักการเรียนรู้นั้นคงเป็นคำที่จะบรรยาย คุณ หรือไม่สามารถเป็นได้ คุณ อาจเรียกอีกอย่างว่า ตัวเลข ซึ่งหมายความว่า คุณ เป็นอย่างมาก เก่งเลข.

คำถามคือ คำว่าคนที่เก่งทุกเรื่องคืออะไร?

แพนโทมาธคือ บุคคล ที่อยากรู้และรู้ ทุกอย่าง. ตามทฤษฎีแล้ว แพนโทแมธไม่ควรสับสนกับพหูพจน์ในความหมายที่เข้มงวดน้อยกว่า น้อยกว่ามากกับคำที่เกี่ยวข้องแต่แตกต่างกันมาก philomath และรู้ทุกอย่าง

นอกจากนี้ การเป็นคนตัวเลขหมายความว่าอย่างไร? เป็น คนตัวเลข เป็นผู้ประกอบการ วิธี สามารถมองดู ตัวเลข, เข้าใจว่าข้อมูลคืออะไร เป็น ให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการตามข้อมูลนั้นและคาดการณ์ผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อธุรกิจของคุณตามการกระทำนั้น

อย่างนี้ การเก่งเลขหมายถึงอะไร?

1. บุคคลนั้นมี ดี สิ่งอำนวยความสะดวกทางจิตเพื่อการคำนวณที่ชัดเจนอย่างรวดเร็วและแม่นยำ หรือ. 2. บุคคลมีอาส ดี "ความรู้สึกตัวเลข" และมี ดี ความรู้สึกหรือความสามารถสำหรับการประมาณผลการคำนวณอย่างสมเหตุสมผล

Philomath หมายถึงอะไร

l?mæθ/) จากภาษากรีก φίλος philos ("ที่รัก", "ความรัก" เช่นเดียวกับปรัชญาหรือการทำบุญ) และΜανθάνειν, Μαθ- manthanein, คณิตศาสตร์- ("เรียนรู้" เช่นเดียวกับพหูพจน์) เป็นคนรักการเรียนรู้และการศึกษา

ยอดนิยมตามหัวข้อ